Til hovedinnhold
Veiledning

Veiledning - dele og bruke data

Her finner du oversikt over tilgjengelig veiledning for virksomheter som ønsker å komme i gang med å tilby data og dele data med andre. Ta gjerne kontakt med oss dersom du savner noe, eller har tips om ressurser som bør med i vår oversikt.

Retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data

Regjeringens retningslinjer for offentlige virksomheter som skal tilgjengeliggjøre data for næringsliv, forskere, sivilsamfunn og offentlig sektor selv.

10 min lesing

Veileder for tilgjengeliggjøring av åpne data

Innføring i hva åpne data er og hvordan de bør tilbys.

30 min lesing

Veileder for orden i eget hus

Orden i eget hus gjør det lettere og tryggere å dele og bruke data. Ved å ha orden i eget hus bidrar deres virksomhet til økt verdiskaping i samfunnet og en enklere digital hverdag for alle.

50 min lesing

Veileder for beskrivelse av datasett, datatjenester og datakataloger

Veilederen skal bidra til bedre beskrivelser av datasett, datatjenester og datakataloger. For offentlige virksomheter kan dette være en del av prosessene for å skape orden i eget hus, oppnå mer gjenbruk av data mellom offentlige virksomheter og å gjøre mer åpne offentlige data tilgjengelig for næringsliv og sivilsamfunn.

60 min lesing

Slik får du tilgang til SSBs 6000 åpne datasett

SSB har jevnlig kurs i hvordan man kan koble seg til åpen APIer. Her kan du se siste webinar som gir opplæring i bruk av disse APIene.

200 min video

Spatial Data on the Web Best Practices

W3Cs anbefalinger (på engelsk) for publisering og bruk av geografiske data i et åpent data-økosystem

120 min lesing

Data on the Web Best Practices

W3Cs anbefalinger (på engelsk) for publisering og bruk av data på internett for å understøtte et åpent data-økosystem.

120 min lesing