Til hovedinnhold
Om Datafabrikken

Datafabrikken er for deg som ser mulighetene i data

Nå utvikles Datafabrikken. Et sted for å hjelpe bedrifter og offentlige aktører med verdiskapning fra data.

Vi skal senke barrierer

Vår ambisjon er å redusere tekniske, juridiske og forretningsmessige barrierer knyttet til deling og bruk av data. Slik skal vi senke terskelen for de som vil skape nye verdier av data. Vi bygger nettverk og kompetansemiljøer for styrke samarbeid på tvers av sektorer.

Hva kan Datafabrikken gjøre for deg? Nedenfor ser du vårt tjenestetilbud, som er i rask utvikling og oppdateres kontinuerlig.

Søke etter data

I vår søketjeneste finner du allerede over 1 600 datasett fra offentlig sektor. Vi arbeider kontinuerlig med å øke mengden, inkludert data fra privat sektor. Savner du noen datasett? Etterlys det i Datalandsbyen

Datafabrikken gjør det mulig å øke bruk av dine data

Vi bygger ut dataportalen med stadig mer data og etter hvert tjenester for distribusjon av data. Sitter du med data som du vil synliggjøre i vår datakatalog? Eller har du behov for å lagre og distribuere data? Ta kontakt med oss, vi hjelper deg

Datafabrikken deler kunnskap

Juridiske spørsmål rundt GDPR, forretningsavtaler og tekniske utfordringer stanser mange prosjekter. I Datalandsbyen kan du stille spørsmål og få svar fra oss eller andre eksperter. Der finner du også Nasjonalt ressurssenter for deling av data, som er vårt juridiske fagmiljø for datadeling og digitalisering 

Datafabrikken skaper nye samarbeid

Datafabrikken skaper arenaer for innovasjon og forretningsutvikling basert på data. Vi bygger et levende brukerforum i Datalandsbyen. Sammen med partnere vil vi skape aktiviteter og møteplasser for faktisk testing og bruk av tilgjengelige data.

Vi ønsker å jobbe sammen med bedrifter og offentlige aktører for å skape nye samarbeid. Ser du et uforløst potensial i din bransje? Leter du etter en samarbeidspartner? Sliter du med å finne og få tak i data?

Arbeidet med Datafabrikken drives av DigitalNorway og Digitaliseringsdirektoratet. Den løpende utviklingen av funksjonalitet og komponenter i fabrikken skjer i tett samspill med interessenter, datatilbydere og databrukere. Nå samler vi aktører i Norge som ønsker å bygge den sammen med oss.