Til hovedinnhold
Sit du på den neste store ideen for bruk av opne data?

Sit du på den neste store ideen for bruk av opne data?

Torsdag 10. mars er det Open Data Challenge i Trondheim, Oslo og på nett. Temaet denne gangen er energi. Vinnaren vert kåra same dag og får støtte til å jobbe vidare med vinnarforslaget.

04.03.2022

Sjeldan har eit tema vore så samfunnsaktuelt for ein hackathon som denne gangen. Temaet er bruk av energi, med to konkrete utfordringar til deltakarane: 

  • Korleis kan vi få oversikt over energiforbruk? 
  • Korleis kan energidata brukast til å akselerere det grøne skiftet i byar? 

– Energi, spesielt straumforbruk, har vore ein snakkis i månadsvis no men kva ein egentlig gjere med det? For dei som sit på kjennskap til bruk av data og opne kjelder, blir dette ikkje berre ein hackathon men ein anleding til å påvirke folk sin kvardag, seier seniorrådgjevar Livar Bergheim i Digdir. 

I anledning arrangementet gjer fire kommuner data om energibruk i sine bygninger tilgjengelig som åpne data som deltakarane kan nytte. 

I mange idekonkurranser og hackathons, er det ingen oppfølging etterpå. Vinneren av Open Data Challenge får et stipend til å jobbe videre med vinnerforslaget. 

– Dette gjer ein moglegheit til å sette ideen ut i livet og følgje opp i praksis det ein har tenkt ut. 

Les meir om arrangementet og meld deg på: 

https://datafabrikken.norge.no/datalandsbyen/3/m%C3%B8ter-og-arrangementer/127/open-data-challenge-10-03-2022

PS. Vil du berre følgje arrangementet utan å delta? Du kan koble deg på videosendinga og følgje med.