Til hovedinnhold
Ny funksjonalitet gjør Datafabrikken enda mer interaktiv

Ny funksjonalitet gjør Datafabrikken enda mer interaktiv

For et halvt år siden lanserte Digdir og Statens Veivesen Datalandsbyen, et sted for fagfolk og andre med interesse for datadeling. Nå bygges Datalandsbyens forum inn på Datafabrikken og data.norge.no.

24.03.2022

Dermed får brukerne på Datafabrikken og data.norge.no mulighet til å kommentere direkte på datasett, begrepskataloger, API-samlinger og mer. Kommentarene dukker også opp som nye diskusjonstråder i Datalandsbyen, hvor brukere med interesse for deling av data kan møte likesinnede og utveksle erfaring. 

– I tiden etter vi startet opp Datalandsbyen, har vi sett at mange finner god informasjon og inspirasjon der, sier Livar Bergheim, seniorrådgiver i Digdir. – Samtidig har vi sett et ønske om å knytte sammen flere funksjoner i vår innsats innenfor datadeling. Ved å legge til muligheten for kommentarer, får datakonsumenter enda kortere vei til datatilbyderne.  

Samtidig får datatilbydere en etterlengtet kanal for tilbakemeldinger på sine datasett.   

– Å tilby datasett er ofte som å kjøre på en enveis gate. Man sender dataene ut, men har begrensede muligheter for å hente verdifull informasjon tilbake. Ved å ha et kommentarfelt rett under datasettet, kan tilbyderene raskt oppdatere brukerne.  Brukerne får en effektiv måte å etterspørre informasjon fra tilbyderene. Det kan være mangler i datasettet, ønsker om utvidet funksjonalitet eller annet.  

Datalandsbyen er sammen med Datafabrikken to av satsningene på datadeling, for å gjøre det lettere å tilby og etterspørre datasett i Norge. I Datafabrikken finnes allerede over 1600 datasett fra offentlig sektor, og nye kommer stadig inn til Datafabrikken.

Du kan lese mer om kommentarfeltet i Datalandsbyen