Til hovedinnhold
Datafabrikken og partnere lanserer nytt nettsamfunn

Datafabrikken og partnere lanserer nytt nettsamfunn

Nylig åpnet Datalandsbyen, det første norske nettsamfunnet for alle som interesserer seg for deling av data.

25.06.2021

Sammen med Datafabrikken skapes ikke bare en møteplass for tilbydere og konsumenter av data, men også et forum der de ulike aktørene kan utveksle erfaringer og finne løsninger. 

I Datalandsbyen kan ulike brukergrupper inspirere hverandre ved å komme med nyttige tips og spørsmål, diskutere bruken av data og API-er og etterspørre data de ønsker å få tilgang til. Det er lagt til rette for å vise frem eksempler på hvordan data brukes, eksempelvis hvilke datasett eller API-er som benyttes for å realisere en tjeneste eller en applikasjon. Det er også mulig å dele arrangementer som kan tenkes å være relevante for andre der ute. 

– Et nettsamfunn som Datalandsbyen er lenge etterspurt av IT-miljøet, forteller Livar Bergheim, rådgiver i Digdir. 

– I Norge har vi ikke, så vidt meg bekjent, hatt noe samlet sted å diskutere alt rundt deling av data sett fra et norsk perspektiv, og mange vet ikke helt hvor de kan henvende seg for å finne frem i norske datasett og regelverk. 

For selv om det finnes internasjonale forum og grupper, er det nok av problemstillinger som er spesielle for Norge. De finner man kanskje ikke på store, internasjonale nettsamfunn for IT-folk. En kommunikasjonskanal mellom tilbydere og konsumenter av data, fritt tilgjengelig for alle, er spesielt viktig for SMB-er som ønsker å skape nye produkter av eksisterende data. 

– Vi har for eksempel strenge regler for personvern, sammenliknet med mange andre land. Det er veldig bra, men gjør at oppgaver som krever deling av data må tenkes gjennom før de utføres. Å utveksle erfaringer med andre som skal dele ut, eller anvende data, er verdifullt, sier Livar. 

Stimulerer til verdiskapning  Deling av data er et stort fagfelt, med mange forskjellige aktører. Noen ganger kommer hindringene fra uventet hold. 

– Det er lett å forstå at en datakonsument som er på utkikk etter data, kan ha problemer med å finne frem til dem. Overraskende nok forstår tilbyderne ofte ikke hva konsumentene ønsker. Dermed blir det et større spørsmål for tilbyderne enn bare det juridiske og forretningsmessige, de må komme i dialog med konsumentene, sier Livar. 

– Først da starter den ekte verdiskapningen på dataene, og tempoet i datadrevet innovasjon akselerer. 

Bak Datalandsbyen står Datafabrikken, Digitaliseringsdirektoratet og Statens Vegvesen.