Til hovedinnhold
Datalandsbyen som møteplass

Datalandsbyen som møteplass

Datalandsbyen etableres for å skape flere samtaler om hvordan data kan deles og brukes for å skape verdi for samfunnet.

Om Datalandsbyen

Datafabrikken vil legge til rette for å skape mer dialog om deling og bruk av data. Ofte er det vanskelig å opprette en dialog mellom tilbydere og brukere av data.  I tillegg er det en utfordring at dataeiere ikke får innsikt i hvilke datasett det er etterspørsel etter. 

I Datalandsbyen kan du stille spørsmål, gi tips, etterlyse data, komme med gode eksempel, diskutere og komme i kontakt med hverandre. Deling og bruk av data er en lagsport. Del dine innspill og delta i diskusjonene i datalandsbyen og bli med på laget.

Gi dine innspill til Datafabrikken

Datafabrikken skapes i tett samspill med tilbydere og brukere av data. Reelle behov og barrierer er styrende for vår utvikling – vi ønsker dine innspill og bidrag velkommen. Del med oss i Datalandsbyen eller kontakt oss direkte.